Schoolmaatschappelijk werk

Gaat je kind naar het (speciaal-) basisonderwijs, heb je vragen over je kind thuis en/of op school, maak je je zorgen over je kind? Zijn er spanningen thuis en/of op school? Dan kan het helpen om samen met het schoolmaatschappelijk werk te praten over deze vragen en/of zorgen.

Wat doen schoolmaatschappelijk werkers?

In gesprek met jou, en zo nodig de school, bespreken wij de vragen en/of zorgen die er rondom je kind zijn en gaan wij samen op zoek naar een passende oplossing. Vaak zijn er maar enkele gesprekken nodig om jou en je kind weer op weg te helpen. Soms is er voor langere tijd ondersteuning nodig. Samen met de schoolmaatschappelijk werker kijk je dan waar de hulp het beste geboden kan worden en hoe dit geregeld kan worden. Ook kan het schoolmaatschappelijk werk ondersteuning bieden bij de contacten tussen jou en de school, zeker als deze moeizaam verlopen.

Daarnaast biedt het schoolmaatschappelijk werk ondersteuning aan scholen door middel van informatie en advies, deelname aan het zorgteam van school en het bijwonen van gesprekken tussen school en ouders. De schoolmaatschappelijk werker komt voor gesprekken bij je thuis. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Hoe kom ik bij schoolmaatschappelijk werk?

Verwijzing vindt in principe plaats via de intern begeleider van school of via bijvoorbeeld de jeugdverpleegkundige of jeugdarts. Het aanvraagformulier wordt door zowel jou als door school ingevuld. Daarna wordt het formulier naar het schoolmaatschappelijk werk gestuurd. Binnen twee weken neemt de schoolmaatschappelijk werker contact met je op voor een afspraak. 
Bij dringende vragen (bijvoorbeeld een conflict met school) kun je via het algemene nummer van de JGZ bellen en vragen om contact met een schoolmaatschappelijk werker. Samen overleg je dan wat er op dat moment nodig is.

Privacy

De gesprekken met het schoolmaatschappelijk werk zijn vertrouwelijk. Als het nodig is om informatie te delen gaat dit in overleg met jou en met jouw toestemming.